Ταμείο Ανάκαμψης: Η Αθήνα επικυρώνει την απόφαση περί ιδίων πόρων

 Στη συνεδρίαση του ΕCOFIN στις 16 Μαρτίου, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναμένεται να παρουσιάσει στους ομολόγους του το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Θα έχει προηγηθεί, σήμερα ή αύριο, η κατάθεση στην Βουλή προς επικύρωση της απόφασης περί ιδίων πόρων. 

Πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα στο οποίο θα πρέπει να προχωρήσουν όλα τα κράτη-μέλη ώστε η Κομισιόν να μπορεί να αρχίσει να δανείζεται από τις αγορές για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά τη διασφάλιση επαρκών ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της Ε.Ε. για το διάστημα 2021-2027.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της έγκρισης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 και της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη, το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020 εξέδωσε νέα απόφαση για το σύστημα ιδίων πόρων, αυξάνοντας τη μέγιστη ποσότητα πόρων που μπορεί να ζητηθεί από τις χώρες της ΕΕ σε ένα δεδομένο έτος για τη χρηματοδότηση των δαπανών της ΕΕ. Το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων αυξήθηκε από 1,20% σε 1,40% του συνολικού ΑΕΕ (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα) των 27 χωρών της Ε.Ε. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και ρυθμίζει το ζήτημα της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, το οποίο αποτελούσε καθαρό χρηματοδότη του προϋπολογισμού.

Η απόφαση εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή, κατ’ εξαίρεση, να δανειστεί ποσό ύψους έως 750 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης Covid-19. Παράλληλα, το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων θα αυξηθεί περαιτέρω, κατ’ εξαίρεση και προσωρινά, κατά 0,6% για να καλυφθούν όλες οι υποχρεώσεις της Ε.Ε. που απορρέουν από τον δανεισμό αυτό, έως ότου αποπληρωθεί το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων.

Μέχρι σήμερα, μόλις επτά χώρες-μέλη (σε σύνολο 27 κρατών) έχουν προχωρήσει στην συγκεκριμένη έγκριση: Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία.


Πηγή naftemporiki.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια