Μειωμένα ενοίκια: Τελευταία ημέρα υποβολής των δηλώσεων COVID Απριλίου

 Τελευταία μέρα σήμερα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια τον Απρίλιο για να υποβάλλουν τις δηλώσεις COVID. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ιδιοκτήτες καθώς αν δεν υποβάλουν τη δήλωση θα κληθούν να επιστρέψουν την αποζημίωση που έχουν προεισπράξει από την ΑΑΔΕ ενώ είναι απαραίτητη για να αποζημιωθούν για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν για το μήνα Μάιο.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, οι αποζημιώσεις του Μάιου θα καθοριστούν με βάση τις δηλώσεις COVID του Απριλίου ενώ η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του Ιουνίου.

Yπενθυμίζεται ότι για να υποβάλλει ένας ιδιοκτήτης δήλωση COVID θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

·         οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

·         ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

·         ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

·         ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο.

·         να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις (π.χ. ο μισθωτής να είναι πληττόμενη επιχείρηση ή εργαζόμενος σε αναστολή εργασίας).

Όσον αφορά τις μειώσεις ενοικίων για το μήνα Μάιο,

·         οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του λιανεμπορίου, του πολιτισμού, της εστίασης, του αθλητισμού, του τουρισμού, των μεταφορών και σε όσες είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα είχαν απαλλαγή 100%

·         οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση ήταν σε αναστολή πλήρωναν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τη κύρια κατοικία τους όπως επίσης και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα οι οποίοι δεν έλαβαν καθόλου ενοίκιο ανέρχεται στο 80% του αρχικού μισθώματος, ενώ για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα, στο 60% του συμφωνημένου μισθώματος. Όσοι ιδιοκτήτες έλαβαν το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που υπέστησαν.

Τον Ιούνιο, που είναι από ότι φαίνεται και ο τελευταίος μήνας για τον οποίο ισχύει το μέτρο του μειωμένου ενοικίου, προβλέπεται:

·         πλήρης απαλλαγή ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

·         μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο  λιανεμπόριο, για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση είναι σε αναστολή, μόνο για την κύρια κατοικία τους όπως και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια