Breaking News

Την 1η Ιουνίου οι εκλογές για πρόεδρο στην ΕΠΟ

 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έλαβε και δημοσίευσε σήμερα (22/2) επιστολή από τις FIFA και UEFA με θέμα «Η κατάσταση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία».

Σε αυτήν, οι υπογράφοντες Ζαν-Μαρί Κένι (Επικεφαλής Τμήματος Εθνικών Ομοσπονδιών FIFΑ) και Ζόραν Λάκοβιτς (Διευθυντής Τμήματος Εθνικών Ομοσπονδιών UEFA) επιβεβαιώνουν ότι το νέο Καταστατικό της ΕΠΟ έχει ήδη εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και, ως εκ τούτου, έχει τεθεί σε εφαρμογή με άμεση ισχύ.

Η FIFA και η UEFA έκαναν συστάσεις ως προς την υλοποίηση των υπολοίπων θεμάτων, με οδηγίες πως μετά την εκλογή του προέδρου θα πρέπει να προκύψει, μέσω ανοιχτής και διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας ο νέος CEO, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι «θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια όσον αφορά τις περαιτέρω συστάσεις της Ολιστικής Μελέτης, όπως τη σύμβαση Εμπιστευτικότητας η οποία θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και τη συνεπή διερεύνηση των δυσφημιστικών δηλώσεων στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο».

Η επιστολή FIFA - UEFA:

«Παραπέμπουμε στην αλληλογραφία σας της 28ης Ιανουαρίου 2022 σε απάντηση της επιστολής που είχε σταλεί από τη FIFA και την UEFA στις 23 Δεκεμβρίου 2021. Εκτιμούμε τα σχόλια που παρείχατε όσον αφορά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί και τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των συστάσεων της Μελέτης για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο (Ολιστική Μελέτη). Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνουμε το γεγονός ότι το νέο Καταστατικό της ΕΠΟ έχει ήδη εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και, ως εκ τούτου, έχει τεθεί σε εφαρμογή με άμεση ισχύ.

Όσον αφορά τα προτεινόμενα χρονικά πλαίσια που ορίζονται για την υλοποίηση των υπολοίπων συστάσεων, η FIFA και η UEFA επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή σας στα παρακάτω τα οποία θα έπρεπε να επανεξεταστούν και προσαρμοστούν λόγω της τρέχουσας κατάστασης της ΕΠΟ:

• Ο ορισμός Εκτελεστικού Διευθυντή (CEΟ) δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την εκλογή του νέου Προέδρου της ΕΠΟ. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θα πρέπει να εισηγηθεί το άτομο που θα οριστεί, η δε επιλογή θα πρέπει να βασιστεί σε μια ανοιχτή και διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Παρόμοια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί για τον ορισμό του Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή καθώς και του Τεχνικού Διευθυντή καθώς τα τρία παραπάνω στελέχη θα είναι οι στενότεροι διοικητικοί συνεργάτες του Προέδρου.

• Το στρατηγικό πλάνο της Ομοσπονδίας δεν θα πρέπει να εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή πριν από την εκλογή του νέου Προέδρου καθώς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το όραμά του για την ανάπτυξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Περαιτέρω, επιθυμούμε επίσης να τονίσουμε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια όσον αφορά τις περαιτέρω συστάσεις της Ολιστικής Μελέτης, όπως τη σύμβαση Εμπιστευτικότητας η οποία θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και τη συνεπή διερεύνηση των δυσφημιστικών δηλώσεων στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

Τέλος, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η FIFA και η UEFA θα επικοινωνήσουν εκ νέου με τις αρχές προκειμένου να συζητηθούν τα εκκρεμούντα ζητήματα που απορρέουν από τον Αθλητικό Νόμο και η ΕΠΟ θα ενημερώνεται πλήρως για οποιοσδήποτε εξελίξεις.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στην πλήρη διάθεσή σας προκειμένου να συζητήσουμε λεπτομερέστερα τα ζητήματα που προκύπτουν από την παρούσα επιστολή».

Επίσης, σήμερα συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο θα γίνουν την πρώτη ημέρα του Ιουνίου, όπως προβλέπεται στο καταστατικό και όχι νωρίτερα.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα του ορισμού προσώπου στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή και αποφασίστηκε τις αρμοδιότητες να ασκεί ο εκτελεστικός γραμματέας Ιάκωβος Φιλιππούσης, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση που έχει ήδη με την ΕΠΟ δεν θα τροποποιηθεί και πως η θητεία του στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή θα λήξει με την εκλογή νέου προέδρου, ο οποίος θα προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή το πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση. 

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Κατ’ εφαρμογή του νέου καταστατικού της Ε.Π.Ο. όρισε Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO) της Ομοσπονδίας τον μέχρι πρότινος Εκτελεστικό Γραμματέα Ιάκωβο Φιλιππούση, στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τα άρθρα 54, 55 και 56 του καταστατικού, μέχρι την εκλογή του νέου προέδρου.

Αποφάσισε τη μετάθεση της σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τις 18 Μαρτίου 2022 με θέματα την επικύρωση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης και την επικύρωση του ορισμού νέων μελών του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

Αποφάσισε τη σύγκληση της Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του νέου προέδρου της Ε.Π.Ο μαζί με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας την 1η Ιουνίου 2022.

Όρισε τον κ. Γιώργο Χατζησαρόγλου ως το υποδεικνυόμενο μέλος (5ο) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου».

Δεν υπάρχουν σχόλια